Disclaimer

Algemeen

Het Binnenhuis besteedt veel zorg aan de creatie en het onderhoud van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Het Binnenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Ook aan afbeeldingen kunnen geen rechten ontleend worden. Afbeeldingen kunnen per beeldscherm afwijken in kleur onder invloed van de helderheid en resolutie van het beeldscherm. De kleur van een product in de afbeeldingen is in alle gevallen een benadering van de werkelijke kleur van het product.

Auteursrecht

De volledige website is het exclusieve eigendom van Het Binnenhuis. Het Binnenhuis geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden voor eigen gebruik onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacy

Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Het Binnenhuis verstrekt, worden opgenomen in de database van Het Binnenhuis. Deze gegevens worden door Het Binnenhuis slechts gebruikt voor administratieve doeleinden.